חיפוש
חיפוש מתקדם
תקצירי מחקרים
פרסומים אחרים
תקצירי מחקרים
 

שפור איכות הטיפול התרופתי בחולי סוכרת בעזרת רוקח

חוקרים: יוסף לומניצקי1, טלי קניג1, צחי קציר1, אנטוני היימן1, גיל תומר2
סיום המחקר: דצמבר 2014

תקציר

רקע
הצלחת הטיפול בסוכרת קשורה בהדרכה נכונה, מעקב ובקרה רצופים אחרי המטופל ובהענותו לטיפול ודורשת צוות רב-מקצועי. לרוקח תפקיד חשוב בהדרכת המטופל. בהשקעה נכונה ניתן להוסיף למפגש הזה ערך מוסף משמעותי לטיפול הרפואי במטופל.


מטרות
בדיקת מידת תרומתו של הרוקח בשיפור איכות הטיפול בחולי סוכרת.

 

שיטה
מחקר השוואתי פרוספקטיבי matched groups  לא-רנדומלי, מבוקר.

 

אוכלוסיית היעד
סוכרתיים עם HbA1C ≥8.5.
רוקחי קהילה שהשתתפו במחקר ביצעו הערכה תרופתית של המטופל שכללה מתן המלצות לרופא לשינויים תרופתיים והדרכת המטופל.

 

ממצאים עיקריים
נכללו 270 מטופלים בקבוצת המחקר ו-318 מטופלים בקבוצת הביקורת. למרות התגמול לרוקחים שביצעו את ההתערבות, נראה קושי משמעותי בהקדשת זמן הרוקח לביצוע המחקר.
נמצאה צריכת תרופות גבוהה יותר ב-13% (מובהק סטטיסטית) בתרופות הנבדקות בקבוצת ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת (מתוקנן לצריכת תרופות לפני התערבות בכל קבוצה). לא נמצאה עליה בצריכת תרופות מקבוצה תרפויטית מסויימת.
בקבוצת ההתערבות הכוללת לא נמצאה הטבה בערכי HbA1C, LDL,  non-HDL, TG, HDL ולחץ-דם בהשוואה לקבוצת הביקורת. עם זאת בתת קבוצה של חולים במצב סוציואקונומי נמוך נמצאה ירידה מובהקת בערכי HbA1C שישה חודשים לאחר ההתערבות ביחס לחולים מקבוצת הביקורת  (-1.02±0.52,   p=0.05). בקבוצת ההתערבות נמצאו יותר הפניות לדיאטניות בעקבות ההתערבות, אך לא הפניות לרופא עיניים.


מסקנות
מחקר זה מראה שרוקח הקהילה יכול לתרום לשיפור הענות לטיפול, איזון HbA1C באוכלוסיות ממצב סוציואקונומי נמוך ולחזק קשרים של המטופל עם גורמים מטפלים נוספים.

 

המלצות
מחקר זה מדגים את הצורך בקידום הייעוץ הרוקחי בסדר עדיפויות של בתי המרקחת ובחיזוק הקשרים בין רוקחי הקהילה לרופאים בכדי לאפשר יישום ההמלצות הרוקחיות. כמו כן ממצאי המחקר מרמזים על האפשרות לכוון מטופלי סוכרת לייעוץ רוקחי גם על בסיס מצב סוציואקונומי.


מספר מחקר: ר/2008/36


1) מכבי שירותי בריאות
2) ארגון הרוקחות בישראל