חיפוש
חיפוש מתקדם
תקצירי מחקרים
פרסומים אחרים
תקצירי מחקרים
 

סקר ארצי בריאות השן לגילאי 6

חוקרים: אבי ששון
סיום המחקר: פברואר 2015

תקציר

רקע
חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק בשנת 1995. החל מ-2010 נכללו בסל השירותים גם טיפולי שיניים לילדים, כיום מלידה ועד גיל 12.
בסקר הארצי הקודם ב-1990 נמצא כי לילד בגיל 5 היו בממוצע 2.7 שיניים נשירות שנפגעו מעששת, 41% מהילדים כלל לא נפגעו.


מטרות 
איסוף מידע קליני לגבי שכיחות התחלואה בעששת בגילאי 6 בישראל.


שיטה
הישובים נבחרו בהגרלה מקובץ הישובים של הלמ"ס. הילדים נבדקו לפי הפרוטוקול של ארגון הבריאות העולמי Oral Health Survey Methods IV. נרשם מדד העששת decayed, missing, filled teeth) dmft).


ממצאים עיקריים
נבדקו 1210 תלמידים מ 23 רשויות.
62.6% של הילדים סבלו מעששת ורק 37.4% היו נקיים לגמרי. 
dmft=2.67 : d= 1.5 - שיניים עם עששת לא מטופלת.
f = 1.2 - שיניים שנפגעו מעששת וטופלו עם שיחזורים.

 

 מסקנות
- להתחיל ברישום סדיר של המחלה ברמה הלאומית.
- להרחיב את השרות הדנטלי לתלמיד לכלל הילדים בישראל. 
- לשאוף למתן שירותי רפואת שיניים לילדים באחריות המדינה כבר מהלידה.


המלצות / השלכות לקובעי המדיניות
- להחזיר הפלרת מי השתיה במדינת ישראל.
- מתן שרות דנטלי לתלמיד אוניברסלי בכל הרשויות כולל בגני הילדים.
- להפעיל תכניות מניעת עששת ילדות מוקדמת בגיל הרך.
- לבצע סקר נוסף בעוד 5 שנים.

 

 

מספר מחקר: ממ/2012/2

 

1) האגודה לבריאות הציבור