חיפוש
חיפוש מתקדם
תקצירי מחקרים
פרסומים אחרים
תקצירי מחקרים
 

ניהול הטיפול התרופתי במפגש רוקח-מטופל מרובה תרופות בקהילה – נקודת מבטו של הרוקח

חוקרים: שרונה וקנין1, יפעת עבדי-קורק1, אלי מרום2
סיום המחקר: אפריל 2012

תקציר

רקע
טיפול מרובה תרופות מוגדר כטיפול בתרופות שונות באותו זמן, בדרך-כלל 5 תרופות ומעלה. למפגש רוקח-מטופל עשויה להיות השפעה מכרעת על הצלחת טיפול מרובה תרופות.


מטרת המחקר
לזהות חסמים מקצועיים ואישיותיים של הרוקח ולאפיין, מנקודת מבטו, את "ניהול הטיפול התרופתי" במטופל מרובה תרופות.


שיטת המחקר
מחקר חתך; מדגם מייצג של כלל בתי המרקחת בישראל שימש לביצוע 200 ראיונות טלפוניים עם רוקחים באמצעות שאלון ייעודי. בוצעו עיבודים סטטיסטיים לבחינת החסמים המשפיעים על הרוקח ב"ניהול הטיפול התרופתי".


ממצאים עיקריים
כשלושה רבעים מהרוקחים טענו שהם מכירים במידה מסוימת את המטופלים מרובי התרופות ומרביתם חשבו שיש להתייחס באופן שונה למטופל מרובה תרופות בהשוואה למטופל אחר. מרבית הרוקחים הוכשרו במסגרת כלשהי ל"ניהול הטיפול התרופתי", אך רק מחציתם מנהלים את הטיפול התרופתי בפועל. שלושת החסמים המשמעותיים ביותר מנקודת המבט של הרוקח, ואשר דווחו כניתנים לשיפור הם: תנאים סביבתיים, העדר תוכנה למידע תרופתי, וחוסר רצון מצד המטופל.


מסקנות
קרוב לוודאי שניתן לשפר את "ניהול הטיפול התרופתי" במטופל מרובה תרופות על ידי התייחסות לחסמים ולמגבלות העיקריים שהועלו על ידי הרוקחים


המלצות
להכניס תוכנה למידע תרופתי לבתי המרקחת ולתת לרוקחים גישה לרשומה הרפואית של המטופל; לשפר את התנאים הסביבתיים בבית המרקחת כדי לאפשר לרוקח לתת ייעוץ; להסביר לציבור המטופלים את חשיבות המידע תרופתי הניתן ע"י הרוקח; לשפר את הכשרת הרוקחים ולהעלות את מודעותם לגבי חשיבות הניהול התרופתי


מספר מחקר: ר/2009/4

1) המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי בריאות, מכון גרטנר
2) אגף הרוקחות, משרד הבריאות