חיפוש
חיפוש מתקדם
תקצירי מחקרים
פרסומים אחרים
תקצירי מחקרים
 

אחיות בריאות הציבור בעידן של פיתוח מומחיות בסיעוד

חוקרים: יפה הארון, שרית רחמני, בתיה מג'ר, ליאורה שחר, מירה חונוביץ
סיום המחקר: פברואר 2017

תקציר

רקע
כיום עומדים בפני אחיות בריאות הציבור (בריה"צ) מגוון אתגרים מקצועיים הנובעים מבעיות בריאות חדשות, מודעות גוברת של הציבור בצורך בשיתופם בקביעת המדיניות ולזכויותיהם בסוגיות בריאות, החתירה לשיוויון במדדי הבריאות בין האוכלוסיות השונות. היקף ומגוון תחומי העשייה הכלולים היום בתחום בריה"צ מצריכים כוח אדם מקצועי שיתאים לדרישות המשתנות בתחום זה.

 

מטרות
לספק תמונת מצב מפורטת ועדכנית של תחומי העיסוק ותיאורי התפקיד של אחיות בריה"צ.

 

שיטות
מחקר משולב-שיטות. בחלקו האיכותני בוצעו ראיונות עומק חצי-מובנים עם בעלי עניין, ספקי בריאות וקובעי מדיניות לגבי השירותים הנדרשים בקהילה והיכולים להינתן על-ידי אחיות בריה"צ. בנוסף, נערכו חמש קבוצות מיקוד עם אחיות בריה"צ לדיון בסוגיות הקשורות לפיתוח תפקידן, ההכשרה הנדרשת והרחבת השירות. בחלק הכמותי בוצע סקר ארצי בקרב כ-1000 אחיות בריה"צ.

 

ממצאים
קיים פער בין התפקיד המצוי (מתן חיסונים, מעקב והדרכת הורים) לבין תפיסת התפקיד הרצוי (הצורך לעסוק בכל רמות המניעה, הן ברמת הפרט והן ברמה הקהילה). קיימת שאיפה למעבר מתפקיד "מוכתב" בתוך ה"תחנות" לתפקיד פרו-אקטיבי גם בקהילה (יישוג, תכלול, ניהול תכניות עבור אוכלוסיות/אזורים).
כמו כן, נמצא צורך בהרחבת השירות באמצעות פיתוח תתי-התמחויות בדגש קליני  (סכרת, השמנה, פגים, גדילה והתפתחות , ברה"נ) ובדגש קהילתי-סביבתי (התפרצויות, זיהומים).

 

מסקנות
היקף תפקיד אחות בריה"צ הרצוי רחב מזה המבוצע כיום. יתרה מכך, לקובעי מדיניות עמדה גורפת לפיתוח תפקיד אחות בריה"צ מעבר ל"טיפות חלב" (כמו סנגור וקידום קהילתיים, גישור בין תחומי, case management). פעילות אחיות בריה"צ דורשת הכוונה (targeting) ותפירה (tailoring) לצרכי ומאפייני האוכלוסיות/הקהילות השונות.

 

השלכות לקובעי מדיניות 
המחקר הנוכחי מספק מידע לגבי הפעולות המקצועיות להם זכאים המטופלים והיכולות להינתן ע"י אחיות בריה"צ, השירות הנדרש בראייה עתידית וההכשרה הנדרשת לשם השגת יעד זה. על כן, חשוב לקיים הכשרה על-בסיסית בבריה"צ בתחומי פעילות בהם נדרש ידע והרחבת סמכויות לאחיות. יש לבחון תמהיל רצוי של מומחיות גם מעבר לתחנות טיפת חלב, לפי צרכי האוכלוסיות ולשפר תשתיות מבניות וטכנולוגיות (לרבות זמינות השירות לציבור).

 

1) משרד הבריאות

 

מספר מחקר: ר/2014/71