חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

כנסי ים-המלח

כנסי ים-המלח השנתיים נועדו לדון בשאלות מדיניות בריאות הנמצאות על סדר היום הציבורי במטרה לשפר את תפקודה של מערכת הבריאות. בכנסים משתתפת צמרת מערכת הבריאות בארץ מכל המגזרים והם משמשים כבמה לחילופי דעות, הסקת מסקנות, השגת הסכמות וגיבוש המלצות.


לכנס ים-המלח מתכונת קבועה: הנושא נקבע על ידי הועד המנהל של המכון. ועדת היגוי בוחרת 3 צוותי עבודה שמכינים מבעוד מועד טיוטות של ניירות עבודה על האספקטים השונים של הנושא. טיוטות אלה מונחות בפני המשתתפים לדיון בשני ימי הכנס במגמה להגיע למרב ההבנה ולגיבוש נייר עמדה והמלצות מוסכמות. למרות שהמשתתפים בכנסים באים מארגוני בריאות בעלי אינטרסים שונים, ברוב השאלות נעשה מאמץ שהדיון יהיה פתוח, צמוד לעובדות ונעדר התנצחויות. נוצרה מסורת המבטיחה שגם בעלי דעות מוצקות נחשפים לטיעונים נגדיים ולהנמקותיהם.

המסמך הסופי, שמסכם את החלופות שנדונו ואת ההמלצות של הכנס, מובא אל שולחן שר הבריאות והנהלת המשרד בתקווה שישקלו את יישומן ואת הדרכים לכך. הניסיון מלמד כי לא אחת תורגמו ההמלצות לדפוסי פעולה ממשיים.

 

כנס ים-המלח האחרון:

כנס ים-המלח ה-18: אחריות מקצועית - עת לרפורמה? יו"ר אבי ישראלי (2018) - טיוטה לדיון

 

 

רשימת כנסים שהיו:

 כנס ים-המלח ה-17: המטופל במרכז: אתגר בעידן החדש יו"ר הכנס אבי ישראלי (2017)

 כנס ים-המלח ה-16: נתוני בריאות - קריאה להסדרה יו"ר הכנס אבי ישראלי (2016) 

 כנס ים-המלח ה-15: עיצוב מחדש של מערכות הבריאות יו"ר הכנס חיים ביטרמן (2015)

 כנס ים-המלח ה-14: האחריות לבריאות - סוגיות בלתי פתורות יו"ר הכנס עמיר שמואלי (2013)
 כנס ים-המלח ה-13: ביטוחי הבריאות בישראל: התפתחויות, קשרי גומלין, בעיות ומתווים לפתרון יו"ר הכנס גבי בן-נון (2012)

 כנס ים-המלח ה-12: היערכות המדינה לקראת הזדקנות האוכלוסייה יו"ר הכנס ג'ק חביב (2011)
 כנס ים-המלח ה-11: מערכת הבריאות בעידן הדיגיטלי יו"ר הכנס יאיר בירנבאום (2010)
 כנס ים-המלח העשירי: מדוע רפורמות לא מתבצעות? יו"ר הכנס קובי גלזר (2009)
 כנס ים-המלח התשיעי: משאבי אנוש במקצועות הבריאות יו"ר הכנס אריה שירום (2008)
 כנס ים-המלח השמיני: קופות חולים: המשטר התאגידי, הגבולות וסלי השירותים יו"ר הכנס קובי גלזר (2007)
 כנס ים-המלח השביעי: התנהגות בריאותית כיעד לאומי יו"ר הכנס אליק אבירם (2006)
 כנס ים-המלח השישי: תחרות ורגולציה במערכת הבריאות יו"ר הכנס גבי בן-נון (2005)
 כנס ים-המלח החמישי: בית החולים במערכת שירותי הבריאות יו"ר הכנס שלמה מור-יוסף (2004)
 כנס ים-המלח הרביעי: פערים ואי-שוויון במערכת הבריאות יו"ר הכנס - ליאון אפשטיין (2003)
 כנס ים-המלח השלישי: התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי יו"ר הכנס גור עופר (2002)
 כנס ים-המלח השני: היבטים ברפואה קהילתית: רפואה ראשונית, רפואה מקצועית ותגמול רופאים בקהילה
   יו"ר הכנס גור עופר (2001)
 כנס ים-המלח הראשון: מערכת הבריאות בעשור הבא: המשך הרפורמה יו"ר הכנס צבי אדר (2000)