חיפוש
חיפוש מתקדם
אודות המכון
פעילויות המכון
מוסדות המכון
מענקי מחקר
תקצירי מחקרים
פרסומי המכון
 

מוסדות המכון

נשיא  - שר הבריאות

חבר נאמנים - יו"ר פרופ' אבי ישראלי

פרופ' אליק אבירם

ד"ר ברוך לוי

ד"ר נחום אגוז

גב' זיוה ליטבק

פרופ' מלי אהרנפלד

פרופ' משה לשנו

פרופ' מאיר אורן

פרופ' שלמה מור-יוסף

פרופ' לאה אחדות

פרופ' אורלי מנור

ד"ר אשר אלחיאני

פרופ' לחיים נגן

פרופ' ליאון אפשטיין  

עו"ד עוזי סלנט

פרופ' חיים ביטרמן

מר רן סער 

ד"ר יאיר בירנבאום

פרופ' גור עופר

ד"ר יורם בלשר 

פרופ' מנחם פיינרו

פרופ' גבי בן-נון

פרופ' יוסף פליסקין

ד"ר בשארה בשארת

פרופ' אהוד קוקיה

פרופ' יעקב גלזר מר ניר קידר

פרופ' שמעון גליק

ד"ר ברוך רוזן  

פרופ' מנפרד גרין

גב' סיגל רגב-רוזנברג

פרופ' יונתן הלוי

פרופ' שפרה שורץ

פרופ' זמיר הלפרן

פרופ' אלישבע שמחן

ד"ר ערן הלפרן

פרופ' מרדכי שני

ד"ר בעז לב

ד"ר מיכאל שרף 

 

 

ועד המנהל - יו"ר פרופ' אורלי מנור 

פרופ' ליאון אפשטיין

פרופ' גור עופר

ד"ר יאיר בירנבאום

מר ניר קידר

פרופ' גבי בן נון

פרופ' שפרה שורץ

פרופ' שלמה מור-יוסף

פרופ' מרדכי שני

מר רן סער

 


 

ועדת מחקר

פרופ' אורי אבירם

פרופ' אליק אבירם

ד"ר נחום אגוז

פרופ' זמיר הלפרן 

פרופ' יוחנן בן-בסט

פרופ' שמעון גליק

פרופ' שמעון ווייצמן

פרופ' ורדה סוסקולני
פרופ' אורלי מנור
פרופ' יחזקאל סידי

 


 

                                                                

 

 

 

ועדת ביקורת -     יו"ר גב'  סיגל רגב-רוזנברג

 
פרופ' יוסף פליסקין  

 


International Advisory Committee - Chairmen Prof. Richard Saltman  & Prof. Shlomo Mor-Yosef

Mr. Charles N. Kahn III - Federation of American Hospitals, USA

  Prof. Christian Lovis - University of Geneva, Switzerland

  Prof. Martin McKee - University of London, England

  Prof. Walter Ricciardi - Italian National Institute of Health, Italy

 

Prof. Stephen Schoenbaum - The Commonwealth Fund, USA

 

  Prof. Wynand van de Ven - Erasmus University, The Netherlands


מנהל מדעי - פרופ' זמיר הלפרן
מנהלת אדמיניסטרטיבית - גב' זיוה ליטבק