חיפוש
חיפוש מתקדם
אודות המכון
פעילויות המכון
מוסדות המכון
מענקי מחקר
תקצירי מחקרים
פרסומי המכון
 

פרסומי המכון

 כנס ים-המלח ה-18: אחריות מקצועית- עת לרפורמה? (2018)
כנס ים-המלח ה-17: המטופל במרכז: אתגר בעידן החדש (2017)
   סדנה פרופסיונליזם (אנגלית) 2016
 סדנה תקצוב בתי חולים (אנגלית) 2016
כנס ים-המלח ה-16, נתוני בריאות - קריאה להסדרה (2016)

 The 6 International Jerusalem Conference on Health Policy, 2016

Health Policy: From Local Experience to Global Patterns And Back Again - Program & Book of Abstracts

כנס ים-המלח ה-15: עיצוב מחדש של מערכות הבריאות (2015)
כנס ים-המלח ה-14: האחריות לבריאות – סוגיות בלתי פתורות (2013)
סדנה רפואה מותאמת אישית (אנגלית) (2012)
כנס ים-המלח ה-13: ביטוחי הבריאות בישראל: התפתחויות, קשרי גומלין, בעיות ומתווים לפתרון (2012)
ההסדרים הכספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל: מצב קיים,  כשלים והמלצות (2012)
  כנס ים-המלח ה-12 - היערכות המדינה לקראת הזדקנות האוכלוסייה (2011)
  סדנת הממשל התאגידי של בתי החולים (אנגלית) (2011)
  סדנת עשור לחוק שיקום נכי נפש בקהילה (אנגלית) (2010)
  הכנס הבינ"ל ה-4, 2009,Improving Health & Healthcare חלק 1 pp 1-132
  הכנס הבינ:ל ה-4, 2009,Improving Health & Healthcare חלק pp.133-304 2
  הכנס הבינ"ל ה-4, 2009,Improving Health & Healthcare חלק 3 pp.305-498
  כנס ים המלח ה-11 - מערכת הבריאות בעידן הדיגיטלי
  סדנת הוראת הרפואה במאה ה-21 (אנגלית)
 עשור לכנסי ים-המלח, גבי בן-נון
  כנס ים-המלח העשירי: מדוע רפורמות לא מתבצעות?

  כנס ים-המלח התשיעי: משאבי אנוש במקצועות הבריאות
  סדנת הלימה תרבותית של שירותי בריאות (אנגלית)
  דוח מחקרים שנתי 2007
 הכנס הבינ"ל ה-3, 2006, ?Health Systems - Are We in a Post Reform Era חלק 1 pp.1-318
 הכנס הבינ"ל ה-3, 2006, ?Health Systems - Are We in a Post Reform Era חלק 2 pp.319-378
 הכנס הבינ"ל ה-3, 2006, ?Health Systems - Are We in a Post Reform Era חלק 3 pp.379-616
  סדנת החולים, הרופאים התרופות ומה שביניהם (אנגלית)
  כנס ים-המלח השמיני: קופות חולים: המשטר התאגידי, הגבולות וסלי השרותים
  כנס ים-המלח השביעי, התנהגות בריאותית כיעד לאומי, 2006
 דוח מחקרים שנתי באנגלית, 2006-2005 (אנגלית)
 ספר עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 2005-1995
  כנס ים-המלח השישי, תחרות והסדרה במערכת הבריאות, 2005
  כנס ים-המלח החמישי, בית החולים במערכת שירותי הבריאות, 2004
  כנס ים-המלח הרביעי, פערים ואי שוויון במערכת הבריאות: היבטים כלכליים, 2003
  הכנס הבינלאומי השני,  1998, The Changing Face of Health Systems
  הכנס הבינלאומי הראשון, Governments and Health Systems ,1995